Polityka prywatności

  1. Usługodawcą świadczącym usługi i administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej diaklin.pl jest NZOZ Diaklin Sp. z o.o. laboratorium diagnostyczne, z siedzibą przy ul. Bielskiej 4 w Cieszynie.
  2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu prawidłowej realizacji świadczonych usług. Usługodawca jest administratorem danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
  3. Serwis zbiera w sposób automatyczny pliki typu cookies oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia. Dane przetwarzane są wyłącznie za zgodą Użytkownika.
  4. Użytkownikiem nazywamy osobę, która weszła na stronę internetową diaklin.pl. Użytkownikiem usług nazywamy, zrealizowała minimum jedno badanie z oferty Usługodawcy.
  5. Serwis zbiera w sposób automatyczny pliki typu cookies oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia. Dane przetwarzane są wyłącznie za zgodą Użytkownika.
  6. Wyniki badań dostępne są za pośrednictwem Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia OSOZ. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie serwisu.
  7. Aktywacja konta Użytkownika następuje poprzez zalogowanie się na diaklin.pl za pośrednictwem danych do logowania uzyskanych przy zakupie badania.