Lyme Trace ELISA – innowacyjne badanie przeciwciał VIsE

Nowość w ofercie laboratoriów DIAKLIN: nowoczesne badanie pozwalające na monitorowanie skuteczności leczenia boreliozy. Dzięki Lyme Trace ELISA aktywność schorzenia mamy pod kontrolą!

Borelioza to uciążliwa, wielonarządowa choroba zakaźna, której wykrycie w pierwszym stadium jest trudne, a wyleczenie niemożliwe. Zakażenie najczęściej następuje wskutek ukąszenia kleszcza, który jest jej nosicielem. Stosowane terapie pozwalają na uśpienie, lecz zarażony nie pozbędzie się tej uciążliwej dolegliwości.

Nowoczesne technologie w zakresie diagnostyki dają możliwości sprawniejszego i dokładniejszego diagnozowania boreliozy, po której wprowadza się odpowiednie leczenie. Efekty stosowania terapii zależą jednak od indywidualnych predyspozycji organizmu, dlatego leczenie może przebiegać zgoła inaczej u różnych osób. Nierzadko pojawiają się też wątpliwości, czy owo leczenie jest skuteczne.

Test Lyme Trace ELISA polega na ilościowym oznaczaniu przeciwciał anty-VlsE. Zgodnie z aktualnymi trendami istnieją teorie mówiące o tym, że oznaczanie ilości przeciwciał skierowanych przeciwko antygenowi VlsE (ważnemu białku bakterii Borrelia) może być istotne w monitorowaniu aktywności choroby. Przeciwciała anty-VlsE są jednymi z wielu produkowanych przez układ immunologiczny człowieka w odpowiedzi na zakażenie. W odróżnieniu od pozostałych, ich poziom szybko obniża się po leczeniu, dlatego ocena ich stężenia wydaje się pomocna w sprawdzaniu skuteczności leczenia.

W badaniu przeprowadzonym na 120 pacjentach u 91% osób zaobserwowano całkowity lub znaczący spadek przeciwciał anty-VlsE w okresie 12–15 miesięcy po leczeniu.

Obecnie badanie nie jest uwzględnione w żadnych kryteriach rozpoznania boreliozy, dlatego należy uważać je za dodatkowe. Opierając się na dostępnych publikacjach, można zaproponować następującą strategię:

  • badanie przeciwciał anty-VlsE – przed wdrożeniem antybiotykoterapii (po wykonaniu diagnostyki zgodnej z obowiązującymi standardami),
  • badanie przeciwciał anty-VlsE – 6 miesięcy po leczeniu,
  • badanie przeciwciał anty-VlsE – 12 miesięcy po leczeniu.

Jednokrotne wykonanie badania Lyme Trace ELISA nie jest uzasadnione, ponieważ pojedynczy wynik nie jest interpretowany jako dodatni czy ujemny. Celem badania jest monitorowanie poziomu przeciwciał anty-VlsE, dlatego poleca się postępować wg powyższego schematu.

Jak odczytywać wynik?
Zakłada się, że przynajmniej 4-krotny spadek poziomu przeciwciał anty-VlsE może świadczyć o powodzeniu terapii.

Trzymaj rękę na pulsie z laboratoriami Diaklin!