Pakiet wątroba

ALAT, ASPAT
ich poziom wzrasta przy uszkodzeniu wątroby

ALP, LDH, GGTP
enzymy związane z funkcja wątroby

BILIRUBINA
sprawdza działalność wątroby i dróg żółciowych

PROTEINOGRAM
poziom białek produkowanych w wątrobie

HBS ANTYGEN
badanie ukierunkowane na żółtaczkę typu B

HCV
badanie ukierunkowane na żółtaczkę typu C