Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest NZOZ Diaklin Sp. z o.o. Laboratorium Diagnostyczne z siedzibą w Cieszynie (43-400) przy ul. Bielskiej 4.
 2. Kontakt w sprawie danych osobowych możliwy jest poprzez adres mailowy iod@diaklin.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. sprawdzania wyników on-line pod adresem diaklin.pl na podstawie art.6 ust. 1 pkt. (a.
  2. prowadzenia korespondencji przez e-mail podstawie art.6 ust 1 pkt. (f. Za prawnie usprawiedliwiony cel Administratora rozumie się prowadzenie korespondencji e-mail.
 4. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty realizujące badania diagnostyczne w imieniu administratora danych, jak i podmioty obsługujące i serwisujące systemy informatyczne, w których dane osoby są przetwarzane – dotyczy wyników on-line
  2. Podmioty świadczące usługi hostingowe – dotyczy komunikacji e-mail.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Przechowywanie danych:
  1. Przetwarzanie danych odbywa się w celu udostępnienia dokumentacji medycznej pacjenta w formie elektronicznej. Przetwarzanie danych odbywa w związku ze świadczeniem usług zdrowotnych, zarządzania tymi usługami, świadczenia dostępu do wyników realizowanych badań. Zakres przetwarzanych danych i okres ich przechowywania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nim podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa. Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej: nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez NZOZ Diaklin.
  2. Dane dotyczące korespondencji e-mail przechowywane będą przez okres prowadzenia korespondencji i po jego ustaniu, nie dłużej niż 3 lata lub przez okresy wymagany do ustalenia, obrony roszczeń.
 7. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Klient ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do skorzystania z usługi sprawdzenia wyników on-line.

COOKIES

Pliki „cookies”, zwane też “ciasteczkami” to malutkie pliki tekstowe, przechowywane w przeglądarce internetowej użytkownika strony. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 1. Możemy używać plików cookies w celu:
  1. administrowania serwisem,
  2. poprawy jakości świadczonych usług, w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika,
  3. utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych.
 2. Ciasteczka możliwe przez nas do stosowania dzielą się na:
  1. Niezbędne do działania serwisu – na przykład do logowania się i dopasowania wyglądu serwisu, do zapamiętania zgody RODO, czy też wymagane przez serwery i systemy cechujące i ustawiane automatycznie. Ich nie można nigdy zablokować i jego to zgodne z zasadami RODO.
  2. Ciasteczka wydajnościowe – na przykład służące do sprawdzania statystyk.
  3. Funkcjonalne – używane przez dostawców naszych usług np. zewnętrznego czata. Ich wyłączenie zablokuje te dodatkowe funkcje.

  Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 3. Pełną kontrolę nad ciasteczkami zapewnia przeglądarka:
  1. Przeglądarka Google Chrome, ustawienia dotyczące cookies można zmienić tutaj.
  2. Przeglądarka przeglądarki Microsoft Internet Explorer, ustawienia dotyczące cookies można zmienić tutaj.
  3. Przeglądarka przeglądarki Mozilla Firefox, ustawienia dotyczące cookies można zmienić tutaj.
  4. Przeglądarka przeglądarki Opera, ustawienia dotyczące cookies można zmienić tutaj.
  5. Przeglądarka przeglądarki Safari, ustawienia dotyczące cookies można zmienić tutaj.